Παλιές Φωτογραφίες απο τη Κοντέα . (Οι περισσότερες πριν το 1974)

   

 logo Kondeas