Επιλογές


Μνημόσυνο πεσόντων 2015

Γιορτάζουν σήμερα

 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΟΝΤΕΑΣ 1974

Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΟΜΑ   Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΤΟΜΑ
1 Αγαθάγγελος Χρίστου (Ασπρής) 2   171 Κώστας Σάββα Σεργίου 4
2 Αγάθη Χρίστου 1   172 Κώστας Ττάμπος 4
3 Αγγεκής Χαννή 1   173 Κωστής Κίτσιου 6
4 Αγγελής Μηνά 3   174 Κωστής Λευτέρη 3
5 Αδάμος Παρασκευά (Κόκκινος) 6   175 Λαζαρής Φιλίππου 11
6 Αθανασία Κώστα 1   176 Λάζαρος Σταύρου 3
7 Άκης Προδρόμου (Μία) 4   177 Λάρκος Παντελή 3
8 Άκης Προδρόμου 2   178 Λέλλα Σταύρου 4
9 Αλέξανδρος Κκαγιάς 5   179 Λευτέρης Σκήτσας 5
10 Αναστάσης Θεοκλέους 4   180 Λοϊζος Τσιακόλα 2
11 Αναστάσης Ππατσιάς 7   181 Λουκάς Λουκά 3
12 Αναστασία Πάτσαλου 1   182 Μαρία Παπανικόλα 2
13 Αναστασία Πιερή 5   183 Μαρία Σάββα Χαννή 1
14 Ανδρέας Αλεξάνδρου 4   184 Μαρία Σορόκκου 1
15 Ανδρέας Αριστοτέλους 6   185 Μαρία Σταμήτη 6
16 Ανδρέας Γιάλλουρου 4   186 Μαρία Ττοφή Κοκκινόβουκκου 3
17 Ανδρέας Έλληνας (Μητηλλής) 1   187 Μαρίτσα Ρωτόυ 1
18 Ανδρέας Ευριπίδης 5   188 Μαρούλλα Αδάμου Χατζιήκκη 5
19 Ανδρέας Ζαχαρία 4   189 Μηλιά Σορόκκου 1
20 Ανδρέας Ήρωα 6   190 Μηνακκής Πέτρου 5
21 Ανδρέας Θεοδουλή 3   191 Μηνάς Κέκκου 3
22 Ανδρέας Θεοδουλή 3   192 Μιχαλάκης Βασιλείου 3
23 Ανδρέας Θεολή Κλητή 4   193 Μιχαλάκης Φελλά 3
24 Ανδρέας Κ. Φελλά 2   194 Μιχάλης Βασ. Θεοδουλή 5
25 Ανδρέας Κίτσιου 4   195 Μιχάλης Γιαλλούρη 2
26 Ανδρέας Κρασιάς 5   196 Μιχάλης Ηράκλη (Φόραου) 3
27 Ανδρέας Κυπριανού 2   197 Μιχάλης Μακρομηνά 5
28 Ανδρέας Λάρκου 4   198 Μιχάλης Χαρή Μησιού 6
29 Ανδρέας Μαραθεύτης 2   199 Μιχάλης Χρίστου 2
30 Ανδρέας Μαυρή 6   200 Μιχάλης Α. Ππατσιά 5
31 Ανδρέας Νικολάου 5   201 Νικόλας Αλεξάνδρου 4
32 Ανδρέας Ξενοφού 3   202 Νικόλας Αναστάση 5
33 Ανδρέας Παπανικόλα 2   203 Νικόλας Δαμιανού 6
34 Ανδρέας Προδρόμου 2   204 Νικόλας Κτωρή 5
35 Ανδρέας Πρόσφυγας 2   205 Νικόλας Πιερή 4
36 Ανδρέας Σάββα Χαννή 5   206 Νίκος & Ρήκκα 4
37 Ανδρέας Σανταμά 5   207 Νίκος Κιτιέας 4
38 Ανδρέας Σεργίου 3   208 Νίκος Κωνσταντά 6
39 Ανδρέας Σορόκκος 4   209 Νίκος Λάρκου 4
40 Ανδρέας Συμεού 5   210 Ντόρος Χαρ. Δημοσθένους 2
41 Ανδρέας Τζιόγκουρου 5   211 Ξενάκης Πέτρου 5
42 Ανδρέας Τσαγκάρη 4   212 Ξενής Αναστάση (Κοντεάτης) 5
43 Ανδρέας Φιλίππου (Φώκκης) 4   213 Ξενής Θεοκ. Κλητή 5
44 Ανδρέας Χ. Αλεξάνδρου 4   214 Ξενοφών Κωνσταντή 5
45 Ανδρέας Χαρή (Νιούσπος) 5   215 Ουρανία Σιούφτα 1
46 Ανδρέας Χατζησέργη 4   216 Παναγής Αλεξάνδρου 2
47 Ανδρέας Χρίστου Χαννή 3   217 Παναγής Αντωνιάδης (Πραματίας) 7
48 Ανδρέας Χρστοφόρου 5   218 Παναγής Γεωρ. Χαννή 5
49 Ανδρέας Χρυσάνθου 5   219 Παναγής Θωμά 4
50 Ανδρέας & Αντζιέλα 3   220 Παναγής Κωσταρή 4
51 Ανδρέας Πασχαλή (Σιακός) 1   221 Παναγής Λαζαρή 4
52 Ανδρούλα Αλέκκου 5   222 Παναγής Λάρκου 3
53 Ανδρούλλα Βασίλη 1   223 Παναγής Ξ. Κλητή 5
54 Αννού Στ. Λαζαρή 1   224 Παναγής Ξενά 5
55 Αντώνης Βιτσαϊδης 5   225 Παναγής Παπανικόλα 5
56 Αντώνης Γ. Όβκερου  4   226 Παναγής Παρασκευά 6
57 Αντώνης Γεναγρίτης 3   227 Παναγής Πέζουνος 3
58 Αντώνης Γεωρ. Χαννή  2   228 Παναγής Πέρτικου 4
59 Αντώνης Γιάλλουρου 4   229 Παναγής Φλουρής 4
60 Αντώνης Λαπιέρ 1   230 Παναγής Ίκαρος 2
61 Αντώνης Ματσάγγος 5   231 Παναγιώτα Γεναγρίτη 1
62 Αντώνης Ττουμπακκή 2   232 Παναγιώτα Χωματένου 1
63 Αντώνης Χαραλαμπή 2   233 Παναγιώτης Πασχαλίδης 4
64 Αντωνής Χρίστου 2   234 Παναγιώτης Τσιόλας 6
65 Απόστολος Αοστόλου 6   235 Παναγιώτης Καϊμακλιώτης 6
66 Απόστολος Γεναγρίτης 7   236 Πανής Χρίστου (Μουσουλιώτης) 5
67 Απόστολος Ιεζεκιήλ (Κήμας) 3   237 Παντελής Καστόρη 4
68 Απόστολος Κοκκινόβουκκος 5   238 Παντελής Πανγ. Παντελή 4
69 Αργυρώ Παρασκευά 2   239 Παπααναστάσης Φραγγίσκου 5
70 Βαλιλού Σάββα Σεργίου 1   240 Παράσχος Ανδρέου 7
71 Βασίλης Θεοδουλή 1   241 Παράσχος Ελευθερίου 3
72 Βασίλης Παντελή 1   242 Πασχαλής Χρίστου 8
73 Βασίλης Ττόφα 2   243 Παύλος & Παρασκευού 2
74 Γεωργία Παντέλα 2   244 Πέπης Αντ. Χαραλαμπή 4
75 Γεωργία & Ηλιού Χαραλάμπους 2   245 Περικλής Αναστάση 5
76 Γεώργιος Α. Μαραθεύτη 3   246 Πέτρος Αναστάση 2
77 Γεώργιος Βασιλείου 2   247 Πέτρος Βασιλείου 4
78 Γεώργιος Γεναγρίτης 4   248 Πέτρος Βενεκτή 5
79 Γεώργιος Ελευθερίου 1   249 Πέτρος Κέκκου 2
80 Γεώργιος Ζαχαρία 4   250 Πέτρος Κωνσταντή 2
81 Γεώργιος Θωμά 5   251 Πέτρος Παρπέρης 4
82 Γεώργιος Κ. Κίτσιου 2   252 Πέτρος Σορόκκος 5
83 Γεώργιος Κάσενος 2   253 Πέτρος Φραγκέσκου 5
84 Γεώργιος Κέκκου 5   254 Πέτρος Χαραλάμπους 6
85 Γεώργιος Κίτσιος 4   255 Πετρού Κρίγκου 1
86 Γεώργιος Κυρ. Ππατσιά 7   256 Πηνελλόπη Σιαμπουρή 1
87 Γεώργιος Κυριάκου 4   257 Πιέρας Πασχάλη 3
88 Γεώργιος Μηλιώτης 4   258 Πιερής Δημήτρη 1
89 Γεώργιος Πετρ. Θεοκλή 6   259 Πιερής Έλληνας 5
90 Γεώργιος Πήττα 5   260 Πιερής Ρωτού 4
91 Γεώργιος Πιεραλλή 4   261 Πιερής Σάββα Σεργίου 4
92 Γεώργιος Προδρόμου (Κκίρης) 6   262 Πολλυξένη Λάρκου 1
93 Γεώργιος Σορόκκος 4   263 Πρόδρομος Γιαννούκσιου 2
94 Γεώργιος Χαννή 2   264 Πρόδρομος Πέτρου (Μάκης) 5
95 Γεώργιος Σαύρου (Τέλος) 3   265 Πρόδρομος Σεργίου 4
96 Γιάγγος Ζαχαρία 5   266 Πρόδρομος Σταυρή 1
97 Γιάγκος Χαραλάμπους(Γιαγκάς) 6   267 Προκόπης Σέργη 3
98 Γιάγκος Χατζηγιάννη 7   268 Ραμόν Αλεξάνδρου 6
99 Γιακουμής Ατσιήκκος 2   269 Ροδού Μανουσόπουλλου 2
100 Γιάννης Αγγελή Χαννή 6   270 Ροδού Μυριάνθη 1
101 Γιαννής Γεναγρίτης 4   271 Σέργης Περικλέους 4
102 Γιαννής Γεωρ. Χαννή 5   272 Σέρκης Θεολή 4
103 Γιάννης Καζαμίας 5   273 Σέρκης Σάββα Σεργίου 5
104 Γιαννής Καρπασίτης 7   274 Σερκότης Ττοφαλλή 2
105 Γιαννής Κέκκου 6   275 Συμεών Κώστα 5
106 Γιαννής Παντέλα 6   276 Συμεών Παπανικόλα 3
107 Γιαννής Τουβάς 2   277 Συμεών Χριστοφόρου 4
108 Γιάννης Χαραλάμπους 4   278 Συμιός Νικόλα 7
109 Γιάννης Χρ. Χαννή 5   279 Σωμεών Θωμά 4
110 Γρηγόρης Κρίγκου 5   280 Σωτήρα Γιωργαλλή 4
111 Δαμιανός Κ. Έλληνας 4   281 Σωτήρης Ηλία 4
112 Δήμητρα Μαρίνου 6   282 Σωτήρης Χριστοφή (Λεύτερα) 2
113 Δημήτρης Κοντεάτης 7   283 Τάκης Αποστόλου 4
114 Δημήτρης Κοντοζής 4   284 Τάκης Χ. Αλεξάνδρου 4
115 Δημήτρης Κυρ. Ππατσιά  3   285 Τάσος Προκόπη 4
116 Διονύσιος Καπητζής 2   286 Τρυφωνής Νικόλα (Κεκέ) 4
117 Ειρήνη Κωσταρή 2   287 Τταλλού Χαριλάου 1
118 Ελεγκού Δην. Ττόφα 1   288 Ττόφας Σανταμάς 2
119 Ευμένιος Παντελή 1   289 Ττόφας Τζιόγκουρου 2
120 Ευριπίδης Παπασημεού 2   290 Ττοφής Βενεκτής 2
121 Ευστάθιος Κωνσταντίνου 3   291 Ττοφής Κοκκινόβουκκος 4
122 Ζαχαρίας Θεοφάνους 2   292 Ττοφής Παναγιώτου 3
123 Ζαχαρίας Χατζηγιάννη 4   293 Ττοφής Τταντή 2
124 Ηλιού Ανδρ. Κάκου 6   294 Ττοφής Φελλά 4
125 Ηράκλης Μιχαήλ 6   295 Φάνος Φαουντή 2
126 Θεόδωρος Πογιατζιή 6   296 Φίλιππος Φιλίππου (Κότζιος) 3
127 Θεοκλής Ξενή Κλητή 2   297 Φλουρεντζού Πατσιά 1
128 Θεοκλής Πέρτικου 6   298 Φράντζης Πέτρου 5
129 Θεοκλής Πέτρου 3   299 Φώτης Παναγή 4
130 Θεοκλής Χρίστου  6   300 Φωτού Φελλά 1
131 Θεονήτσα Βασιλείου 3   301 Χαμπής Γιάννου 2
132 Θεορού Νικόλα Κκαφά 1   302 Χαμπής Κυρ. Κιαττίπη 5
133 Θεοχάρης Αναστάση 3   303 Χαμπής Μακράσυκας 4
134 Κακουλλού - Γρηγορού Λάρκου 2   304 Χαμπής Ξ. Κλητή 4
135 Κακουλλού Σανταμή 2   305 Χαμπής Χαννή 5
136 Καλλής Κοντοζή 2   306 Χαράλαμος Δημητρίου 2
137 Καλλής Κρίγκου 3   307 Χαράλαμπος Δημοσθένους 6
138 Καλλής Μάρας 6   308 Χαράλαμπος Ζένιου 2
139 Καλλής Παπή  3   309 Χαράλαμπος Κάσενος 5
140 Κατερίνα Γ. Μαραθεύτη 4   310 Χαράλαμπος Μαραθεύτη 3
141 Κατερίνα Παπαχαραλάμπους 1   311 Χαράλαμπος Μαυρή 2
142 Κυπριανός Μαυρή 2   312 Χαράλαμπος Ξενή 7
143 Κυπριανός Νικόλα 5   313 Χαράλαμπος Παναγή ΄Ικαρου 5
144 Κυριάκος Γ. Χαννή 3   314 Χαράλαμπος Παντελή (Κκαντρής) 6
145 Κυριάκος Δύναμου 3   315 Χαράλαμπος Προδρομά 5
146 Κυριάκος Κοκκινόβουκκος 3   316 Χαράλαμπος Σταύρου (Σιάμος) 2
147 Κυριάκος Κωνσταντά 4   317 Χαράλαμπος Φιλίππου 2
148 Κυριάκος Μακράσσικας 2   318 Χαρής Αλεξάνδρου 2
149 Κυριάκος Μαραθεύτη 6   319 Χαρής Αν. Ππατσιά 5
150 Κυριάκος Μήτας 2   320 Χάρης Λούη 5
151 Κυριάκος Παπακυριακού 4   321 Χαρής Παντελή Λάρκου 5
152 Κυριάκος Παράσχου 2   322 Χαρής Τσιακόλα 6
153 Κυριάκος Τζιόγκουρος 4   323 Χριστάκης Π. Ξενικού 3
154 Κυριάκος Φελλά  5   324 Χριστάκης Πασχαλή (Σιακού) 6
155 Κυριάκος Χαννίκης 5   325 Χριστάκης Χρυσάνθου 4
156 Κυριάκος Χρυσάνθου 5   326 Χριστήνα &Ανδριανή Παρραή 2
157 Κυριάκος Μάρκου(Πυρκώτης) 4   327 Χριστίνα Ανασ. Ανδρέου 1
158 Κυριακού Λάρκου 2   328 Χριστίνα Ιωάννου (Χαννή) 2
159 Κυριακού Πόλεμου 1   329 Χρίστος Αρτεμίου(Χρίστακκος) 3
160 Κυριακού Στ. Βίττη 4   330 Χρίστος Παντ. Λάρκου 5
161 Κυριακού Χ. Παφίτη 3   331 Χρίστος Πασχαλής 1
162 Κύριλλος Χριστοφή Λαπιέρ 3   332 Χρίστος Σηρίμης 3
163 Κωνσταντάς Τσιάκκαρας 2   333 Χρίστος Τσιάκκαρας 3
164 Κωσταρής Ηλία 3   334 Χριστοφής (Παπής) 8
165 Κώστας Έλληνας 2   335 Χριστοφής Δημητρίου (Κήμα) 3
166 Κώστας Ζαχαρία 3   336 Χριστοφής Σωφρονίου 2
167 Κώστας Ήρωα 7   337 Χριστοφής Τσαγγάρη 3
168 Κώστας Κωνσταντίνου 5   338 Χριστόφορος Λούκα 8
169 Κώστας Κώστα 3   339 Χριστόφορος Μαυρή 6
170 Κώστας Παπασυμεού 3   340 Χρυσταλλού Κκελλέ 1
         ΣΥΝΟΛΟ 1249

Πανηγύρι Αγίου Χαραλάμπους 11/2/2018

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Μεταφραστής

Συνδέσεις

   

 logo Kondeas