Παλιές Φωτογραφίες απο τη Κοντέα . (Οι περισσότερες πριν το 1974)

Κάτοικοι Κοντέας 1974

   

 logo Kondeas