Επιλογές


Μνημόσυνο πεσόντων 2015

Γιορτάζουν σήμερα

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1939-1945

ΟΔεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στο αποκορύφωμά του. Το μικρό μας νησί,οχυ- ρωμένο σαν αστακός, έδινε και αυτό το «παρών» του στον αντιφασιστικό αγώνα ενάντια στον Χιτλεροφασισμό.Δεν ήταν δυνατό να υστερήσει η Κύπρος στη γενική έκρηξη του πατριωτικού ενθουσιασμού,της αποφασιστικότητας και της αυτοθυσίας της φυλής μας. Η μικρή μας Κοντέα είχε κι αυτή τη δική της συμβολή σε αυτόν τον αγώνα.Αρκετοί ήταν οι συγχωριανοί μας που έλαβαν μέρος στον πόλεμο.Αυτοί είναι οι: Ανδρέας Αλεξάνδρου (Πουζής), Ανδρέας Μαραθεύτης (Άντρεος), Γρηγόρης Κρήγκου, Κύπρος Γεωργίου (Τζιυπρής του Στραογιωρκή), Νικόλας Δημοσθένους Κόκκινος,Πέτρος Κωνσταντή,Χρίστος Παφίτης (γαμπρός του Κκέρλαππου),Παν- τελής Αλεξαντρή (Κατσιήτης),Παντελής Καστόρης (Λιβεράς),Ανδρέας Αγιαναπίτης, Πέτρος Αναστασίου Χατζιηπετρή, Νικόλας Γιανούξιου, Κίκκος Σταμπόλης, Αλέκος Χρίστου. Η Κοντέα την περίοδο εκείνη φιλοξενούσε ίσως πιο πολλούς στρατιώτες από τους κατοίκους της. Πολλές κατοικίες επιτάχθηκαν και έγιναν γραφεία και απο- θήκες.Ακόμα,κτίστηκαν από τους ΄Αγγλους στρατιώτες αρκετά σπίτια για τις ανάγ- κες των συμμαχικών δυνάμεων,τα οποία χρησιμοποιούνταν για την ξεκούραση των στρατιωτών του μετώπου της Βορείου Αφρικής.

Στρατιώτες του «Κυπριακού Συντάγματος» και της «Κυπριακής Εθε- λοντικής Δύναμης» από την Κοντέα, 1939-1945

Στο Κυπριακό Σύνταγμα

CY1751, 15/04/1940,Ahmet Rashit του Salih. Άγαμος κατά την κατάταξή του, πεταλω- τής.

CY1848, 16/04/1940, Γεωργίου Θεμιστοκλής. Αναφέρεται ότι κατάγεται από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Έγγαμος με τρία παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY2217,01/06/1940,Κόκκινος Αντώνης,Αιχμάλωτος πολέμου.Υπηρετούσε σε λόχο σκαπανέων. Αιχμαλωτίστηκε τον Δεκέμβριο του 1944 αλλά κατάφερε να δραπε- τεύσει ύστερα από λίγες ημέρες. Έγγαμος με τέσσερα παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, οικοδόμος.

CY3136, 03/07/1940, Αλεξάνδρου Παντελής του Αλέξανδρου Θεοχάρη, Αιχμάλω- τος πολέμου, συνελήφθηκε στην Ελλάδα, ήταν κρατούμενος των Γερμανών για τέσσερα χρόνια. Άγαμος, εργάτης.

CY4276, 21/10/1940, Αγγελή Ανδρέας του Γεωργίου. Έγγαμος με δύο παιδιά κάτω

33

 

των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY16905,01/03/1941,Γεωργίου Κώστας.Υπηρέτησε σε λόχο μεταγωγικού. Έγγαμος, μηχανικός.

CY17135, 10/03/1941, Αναστάση Θεοχάρης. Άγαμος, οδηγός τράκτορ.        CY17254, 13/03/1941, Κωνσταντίνου Πέτρος. Σε λόχο σκαπανέων. Άγαμος, εργάτης. CY17874, 30/04/1941, Γεωργή Μιχαήλ. Άγαμος, εργάτης.

CY17980, 29/05/1941, Αλεξανδρή Ανδρέας. Έγγαμος με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY18078, 03/07/1941, Χριστοφή Αντώνης. Άγαμος, γραφέας. CY19313, 28/06/1943, Μιχαηλίδης Γεώργιος. Άγαμος, οικοδόμος. CY19314, 28/06/1943, Κόκκινος Νίκος. Άγαμος, οικοδόμος.

CY20120,06/04/1944,Πάμπου Ελευθέριος.Υπηρέτησε και στην Κ.Ε.Δ.(CVF 2967). Άγαμος, μάγειρας, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1924.

CY20313,05/05/1944,Σιάηλος Ανδρέας.Άγαμος,εργάτης,γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1923.

CY20366, 10/05/1944, Κρίγκος Γρηγόρης. Άγαμος, μηχανικός, γεννήθηκε τον Αύ- γουστο του 1924.

CY20766, 24/02/1944, Πάτσαλου Παντελής του Ανδρέα. Άγαμος, οικοδόμος, γεν- νήθηκε τον Φεβρουάριο του 1924.

CY21311, 03/08/1944, Αναστάση Πέτρος. Άγαμος, βοηθός οικοδόμος, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1925.

CY21515, 23/09/1944, Σταύρου Μηνάς του Προδρόμου. Έγγαμος, με ένα παιδί, μη- χανικός, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1922.

CY21613, 16/10/1939, Μιχαήλ Νικόλας. [Προηγούμενος στρατ. αριθμός 846827, σε αγγλική στρατιωτική μονάδα.Άγαμος,κηπουρός,γεννήθηκε τον Οκτώβριο Άγαμος, εργάτης, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1923.

CY21880, 18/12/1944, Γεωργίου Αλέξανδρος. Ήταν αγνοούμενος για ένα διάστημα και εντοπίστηκε στη Μέση Ανατολή. Έγγαμος,εργάτης,δεν είχε κανένα παιδί κάτω των 14 ετών κατά το 1944, γεννήθηκε το 1899.

CY22042, 19/02/1945, Μηνά Κυριάκος. Έγγαμος, με δύο παιδιά, ξυλουργός, γεννή- θηκε τον Μάρτιο του 1920.

Στην «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη»

CVF1256, Γεωργίου Μάρκος CVF2968, Χαραλάμπους Νικόλας CVF3074, Προδρόμου Σταύρος

34

 

Στον στρατό των ΗΠΑ

32829106, 10-3-1943, Κοντέας Πωλ (Paul Conteas), γενν. 1905. Νέα Υόρκη

Τα πιο πάνω στοιχεία δόθηκαν από τον Πέτρος Παπαπολυβίου Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανηγύρι Αγίου Χαραλάμπους 11/2/2018

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Μεταφραστής

Συνδέσεις

   

 logo Kondeas