Επιλογές


Μνημόσυνο πεσόντων 2015

Γιορτάζουν σήμερα

Χορος του Σταφυλιού 2015

 • χορος2015-01
 • χορος2015-02
 • χορος2015-03
 • χορος2015-04
 • χορος2015-05
 • χορος2015-06
 • χορος2015-07
 • χορος2015-08
 • χορος2015-09
 • χορος2015-10
 • χορος2015-11
 • χορος2015-12
 • χορος2015-13
 • χορος2015-14
 • χορος2015-15
 • χορος2015-16
 • χορος2015-17
 • wowslideshow
 • χορος2015-19
χορος2015-011 χορος2015-022 χορος2015-033 χορος2015-044 χορος2015-055 χορος2015-066 χορος2015-077 χορος2015-088 χορος2015-099 χορος2015-1010 χορος2015-1111 χορος2015-1212 χορος2015-1313 χορος2015-1414 χορος2015-1515 χορος2015-1616 χορος2015-1717 χορος2015-1818 χορος2015-1919
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.5

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1939-1945

ΟΔεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στο αποκορύφωμά του. Το μικρό μας νησί,οχυ- ρωμένο σαν αστακός, έδινε και αυτό το «παρών» του στον αντιφασιστικό αγώνα ενάντια στον Χιτλεροφασισμό.Δεν ήταν δυνατό να υστερήσει η Κύπρος στη γενική έκρηξη του πατριωτικού ενθουσιασμού,της αποφασιστικότητας και της αυτοθυσίας της φυλής μας. Η μικρή μας Κοντέα είχε κι αυτή τη δική της συμβολή σε αυτόν τον αγώνα.Αρκετοί ήταν οι συγχωριανοί μας που έλαβαν μέρος στον πόλεμο.Αυτοί είναι οι: Ανδρέας Αλεξάνδρου (Πουζής), Ανδρέας Μαραθεύτης (Άντρεος), Γρηγόρης Κρήγκου, Κύπρος Γεωργίου (Τζιυπρής του Στραογιωρκή), Νικόλας Δημοσθένους Κόκκινος,Πέτρος Κωνσταντή,Χρίστος Παφίτης (γαμπρός του Κκέρλαππου),Παν- τελής Αλεξαντρή (Κατσιήτης),Παντελής Καστόρης (Λιβεράς),Ανδρέας Αγιαναπίτης, Πέτρος Αναστασίου Χατζιηπετρή, Νικόλας Γιανούξιου, Κίκκος Σταμπόλης, Αλέκος Χρίστου. Η Κοντέα την περίοδο εκείνη φιλοξενούσε ίσως πιο πολλούς στρατιώτες από τους κατοίκους της. Πολλές κατοικίες επιτάχθηκαν και έγιναν γραφεία και απο- θήκες.Ακόμα,κτίστηκαν από τους ΄Αγγλους στρατιώτες αρκετά σπίτια για τις ανάγ- κες των συμμαχικών δυνάμεων,τα οποία χρησιμοποιούνταν για την ξεκούραση των στρατιωτών του μετώπου της Βορείου Αφρικής.

Στρατιώτες του «Κυπριακού Συντάγματος» και της «Κυπριακής Εθε- λοντικής Δύναμης» από την Κοντέα, 1939-1945

Στο Κυπριακό Σύνταγμα

CY1751, 15/04/1940,Ahmet Rashit του Salih. Άγαμος κατά την κατάταξή του, πεταλω- τής.

CY1848, 16/04/1940, Γεωργίου Θεμιστοκλής. Αναφέρεται ότι κατάγεται από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Έγγαμος με τρία παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY2217,01/06/1940,Κόκκινος Αντώνης,Αιχμάλωτος πολέμου.Υπηρετούσε σε λόχο σκαπανέων. Αιχμαλωτίστηκε τον Δεκέμβριο του 1944 αλλά κατάφερε να δραπε- τεύσει ύστερα από λίγες ημέρες. Έγγαμος με τέσσερα παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, οικοδόμος.

CY3136, 03/07/1940, Αλεξάνδρου Παντελής του Αλέξανδρου Θεοχάρη, Αιχμάλω- τος πολέμου, συνελήφθηκε στην Ελλάδα, ήταν κρατούμενος των Γερμανών για τέσσερα χρόνια. Άγαμος, εργάτης.

CY4276, 21/10/1940, Αγγελή Ανδρέας του Γεωργίου. Έγγαμος με δύο παιδιά κάτω

33

 

των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY16905,01/03/1941,Γεωργίου Κώστας.Υπηρέτησε σε λόχο μεταγωγικού. Έγγαμος, μηχανικός.

CY17135, 10/03/1941, Αναστάση Θεοχάρης. Άγαμος, οδηγός τράκτορ.        CY17254, 13/03/1941, Κωνσταντίνου Πέτρος. Σε λόχο σκαπανέων. Άγαμος, εργάτης. CY17874, 30/04/1941, Γεωργή Μιχαήλ. Άγαμος, εργάτης.

CY17980, 29/05/1941, Αλεξανδρή Ανδρέας. Έγγαμος με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών κατά την κατάταξή του, εργάτης.

CY18078, 03/07/1941, Χριστοφή Αντώνης. Άγαμος, γραφέας. CY19313, 28/06/1943, Μιχαηλίδης Γεώργιος. Άγαμος, οικοδόμος. CY19314, 28/06/1943, Κόκκινος Νίκος. Άγαμος, οικοδόμος.

CY20120,06/04/1944,Πάμπου Ελευθέριος.Υπηρέτησε και στην Κ.Ε.Δ.(CVF 2967). Άγαμος, μάγειρας, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1924.

CY20313,05/05/1944,Σιάηλος Ανδρέας.Άγαμος,εργάτης,γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1923.

CY20366, 10/05/1944, Κρίγκος Γρηγόρης. Άγαμος, μηχανικός, γεννήθηκε τον Αύ- γουστο του 1924.

CY20766, 24/02/1944, Πάτσαλου Παντελής του Ανδρέα. Άγαμος, οικοδόμος, γεν- νήθηκε τον Φεβρουάριο του 1924.

CY21311, 03/08/1944, Αναστάση Πέτρος. Άγαμος, βοηθός οικοδόμος, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1925.

CY21515, 23/09/1944, Σταύρου Μηνάς του Προδρόμου. Έγγαμος, με ένα παιδί, μη- χανικός, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1922.

CY21613, 16/10/1939, Μιχαήλ Νικόλας. [Προηγούμενος στρατ. αριθμός 846827, σε αγγλική στρατιωτική μονάδα.Άγαμος,κηπουρός,γεννήθηκε τον Οκτώβριο Άγαμος, εργάτης, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1923.

CY21880, 18/12/1944, Γεωργίου Αλέξανδρος. Ήταν αγνοούμενος για ένα διάστημα και εντοπίστηκε στη Μέση Ανατολή. Έγγαμος,εργάτης,δεν είχε κανένα παιδί κάτω των 14 ετών κατά το 1944, γεννήθηκε το 1899.

CY22042, 19/02/1945, Μηνά Κυριάκος. Έγγαμος, με δύο παιδιά, ξυλουργός, γεννή- θηκε τον Μάρτιο του 1920.

Στην «Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη»

CVF1256, Γεωργίου Μάρκος CVF2968, Χαραλάμπους Νικόλας CVF3074, Προδρόμου Σταύρος

34

 

Στον στρατό των ΗΠΑ

32829106, 10-3-1943, Κοντέας Πωλ (Paul Conteas), γενν. 1905. Νέα Υόρκη

Τα πιο πάνω στοιχεία δόθηκαν από τον Πέτρος Παπαπολυβίου Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Μεταφραστής

Χορός 2015

Συνδέσεις

   

 logo Kondeas

 

Παλιές Φωτογραφίες

Refugee Club Kondeas

Προσφυγικό Σωματείο η Κοντέα

2015