Επιλογές


Παλιές Φωτογ. τής Κοντέας .

Κοντεάτισσα πολύτεκνη μάνα

Facebook

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Άγιος Χαράλαμπος 11/2/18

Μνημόσυνο πεσόντων 2018

Μνημόσυνο πεσόντων 2015

Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και  Εκλογικής Συνέλευσης

 του Προσφυγικού Σωματείου  «Η ΚΟΝΤΕΑ»

 που έγιναν στις 29.4.2018, ώρα 10:30 π.μ. στο «Σπίτι της Κοντέας» στη Λάρνακα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Α) ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

Τα μέλη του Προεδρείου (πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας) καταλαμβάνουν τις θέσεις τους.

Της Γ. Σ. προεδρεύει ο κ. Ανδρέας Πατσιάς (πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Τα πρακτικά τηρεί ο κ. Χαράλαμπος Περικλέους ( η γραμματέας Ε. Ζαχαρίου απουσιάζει)

Μέχρι τις 10:30 π.μ. δεν επιτελέστηκε απαρτία ( 50% + 1 Μέλη )

Δόθηκε παράταση 30΄ και προσήλθαν 40 Μέλη.

Η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 11:00 π.μ. και εξέτασε τα θέματά της, ως εξής:

Θέμα 1. Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Αντρέας Πατσιάς, διάβασε την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας στους παρευρισκόμενους Κοντεάτες. (επισυνάπτεται).

Απάντησε σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις των παρευρισκόμενων.

Θέμα 2.   Ο πρόεδρος του Ομίλου Κληρονομιάς Κοντέας κ. Χαράλαμπος Περικλέους προέβη σε ενημέρωση δραστηριοτήτων του Ομίλου για την περίοδο 2015 – 2018.

Α) Θεατρική Παράσταση «Εσού Θεό τζ’ εγιώ Αλλάχ»

Β) Δικοινοτικές Χορευτικές Παραστάσεις: «ΠΕΡΚΑΛΛΟΣ» - «FOLKDER»

Γ) Δημιουργία βιβλίου και ντοκυμανταίρ για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου.

Απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις των παρευρισκόμενων.

 

Θέμα 3. Ο ταμίας κ. Νίκος Λάρκος διάβασε και ανέλυσε τον εξελεγμένο Γενικό Ισολογισμό του Σωματείου για το οικονομικό έτος 2017. Απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των οικονομικών από τους παρευρισκόμενους.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα και τον Γενικό Ισολογισμό.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον επαναδιορισμό του ελεγκτή κ. Θωμά Στυλιανίδη για το 2018 και όρισε την αμοιβή του σε εκατό Ευρώ ( €100 ).

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση έληξε στις 12:15.

Το προεδρείο αποχώρησε αφού πρώτα κάλεσε τα Μέλη να εκλέξουν τρία Μέλη, εξ εκείνων που δεν προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα, για να αποτελέσουν την Εκλογική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία.

Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

 

Τα Μέλη εξέλεξαν τριμελή Εκλογική Επιτροπή που ανέλαβε τη διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια αποτελούμενη από τους κάτωθι: Χαράλαμπος Κρασάς (πρόεδρος) και

Γεώργιος Γενακρίτης, Αντώνης Γεναγρίτης (μέλη).

Υποβλήθηκαν οι πιο κάτω 20 υποψηφιότητες που εξελέγησαν χωρίς ανθυποψήφιους:

Διονύσης Καπιτζιής, (2) Μιχάλης Αναστάση Πατσιάς, (3) Πέτρος Αναστασίου, (4) Χαράλαμπος Περικλέους, (5) Ανδρέας Μ. Πατσιάς, (6) Νίκος Λάρκος, (7) Τάσος Μιχαλάκη Πατσιάς, (8) Δώρα Α. Πίτσιακκου, (9)  Κυριάκος Καϊμακλιώτης,(10) Μαρίτσα Γ. Πιερή, (11) Παναγιώτα Γεναγρίτη, (12) Πιερής Έλληνας, (13) Γεώργιος Μαλακουνίδης, (14) Πέτρος Κέκκος, (15) Χαραλαμπία Αναστάση Πατσιά, (16) Τούλα Χριστοδουλίδου, (17)  Φοίβη Στυλιανίδου, (18) Σέργιος Σεργίου, (19) Γεώργιος Πιερή, (20)  Λούλα Βασιλείου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτιστεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρία που ορίστηκε για την Τετάρτη 9/5/2018 , ώρα 7:30 μ,μ, στο γραφείο του Σωματείου μας στο Συνοικισμό Δρομολαξιάς.

Τέλος ο πρόεδρος της Εκλογικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η όλη εκδήλωση έληξε στις 1:30 μ.μ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΤΗΡΗΣΑΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

 

...................................................                           .................................................. 

     ( Αντρέας Μ. Πατσιάς )                                       ( Χαράλαμπος Περικλέους )