Επιλογές


Παλιές Φωτογ. τής Κοντέας .

Κοντεάτισσα πολύτεκνη μάνα

Facebook

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Άγιος Χαράλαμπος 11/2/18

Μνημόσυνο πεσόντων 2018

Μνημόσυνο πεσόντων 2015

Μελοποιημένη η επιγραφή ¨Κοντέα Εστί"
Απο Λάρκο Λάρκου
Νέο καταστατικό του Σωματείου,
  Εγκεκριμένο από Έπαρχο.