Επιλογές


Παλιές Φωτογ. τής Κοντέας .

Κοντεάτισσα πολύτεκνη μάνα

Facebook

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Άγιος Χαράλαμπος 11/2/18

Μνημόσυνο πεσόντων 2018

Μνημόσυνο πεσόντων 2015

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΚΟΝΤΕΑ»
Το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΚΟΝΤΕΑ» είναι Το Σωματείο όλων των Κοντεατών και είναι υπερκομματικό.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
Α) Η ενίσχυση του αγώνα του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών του από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Η επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους
 Β) Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της Κοντέας και της επαφής της νέας γενιάς με τις ρίζες της.
Γ) Η σύσφιξη των σχέσεων, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων εκείνων που κατάγονται ή έχουν σχέση με την κοινότητα της Κοντέας είτε είναι εκτοπισμένοι είτε όχι. Επίσης μεταξύ όλων των Κυπρίων και ιδιαίτερα των προσφύγων, η καλλιέργεια του αγωνιστικού φρονήματος, της ενότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης. Δ) Η προαγωγή εθνικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, αθλητικών, κοινωνικών κτλ σκοπών που συντηρούν τη μνήμη της κατεχόμενης κοινότητας της Κοντέας.
Ε) Η παροχή βοήθειας σε δυσπραγούντες Κοντεάτες.
Στ) Η παροχή βοήθειας στην επανεγκατάσταση των κατοίκων της Κοντέας με τη λύση του κυπριακού προβλήματος.
Η ιδρυτική Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΚΟΝΤΕΑ» πραγματοποιήθηκε στις 21 – 10 – 1990, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. στο κέντρο «ΑΔΩΝΗΣ» στη Λάρνακα. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 81. Από τότε μέχρι σήμερα τα μέλη μας έχουν φτάσει τον αριθμό ......... Εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου."