Επιλογές


Παλιές Φωτογ. τής Κοντέας .

Κοντεάτισσα πολύτεκνη μάνα

Facebook

Παρουσίαση βιβλίου "Κοντέα Εστί"

Άγιος Χαράλαμπος 11/2/18

Who's Online

We have 63 guests and no members online

Μνημόσυνο πεσόντων 2018

Μνημόσυνο πεσόντων 2015

27 Σεπτεμβρίου, 2019
Γ Ε Ν Ι Κ Η / ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλα τα μέλη του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΚΟΝΤΕΑ» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση,
που θα γίνει την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, 2019 και ώρα 11 π.μ. στο «Σπίτι της Κοντέας», οδός Πιαλέ Πασιά 92 στη Λάρνακα.
(Α) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1) Έκθεση πεπραγμένων
2) Ταμειακή Έκθεση και λογαριασμοί
3) Ερωτήσεις-απαντήσεις για τα πιο πάνω
4) Έγκριση των λογαριασμών ή άλλως πως
5) Διορισμός και αμοιβή Ελεγκτή
6) Τροποποιήσεις/Αναδιάρθρωση του Καταστατικού
7) Διεξαγωγή συζήτησης και έγκριση του καταστατικού
8) Λήξη εργασιών.
Το προτεινόμενο νέο καταστατικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σωματείου μας : www.kondea.org και στο Facebook.
Διατίθενται επίσης από τον πρόεδρο στο τηλέφωνο 99 27 27 34 .
Εγγραφή νέων μελών θα γίνεται την ημέρα της Συνέλευσης.
Μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση.
Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 99 27 27 34.
                                                                                     
                                                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ανδρέας Μ. Πατσιάς                                                                                                                                         Χαραλαμπία Αναστάση Πατσιά
Πρόεδρος                                                                                                                                                            Γραμματέας